ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ υπ. αριθ. 9191/2-6-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α/Α: 89558 ΕΣΗΔΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ υπ. αριθ. 9191/2-6-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α/Α: 89558 ΕΣΗΔΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση