ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ υπ. αριθ. 7622/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α/Α: 75010 75011 70444 ΕΣΗΔΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ υπ. αριθ. 7622/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α/Α: 75010 75011 70444 ΕΣΗΔΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση