ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ