ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ (ΕΠΙΜ. Β΄ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜ. Β΄ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ (ΕΠΙΜ. Β΄ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜ. Β΄ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

Κατεβάστε τη σχετική Απόφαση πατώντας εδώ

Κοινοποίηση