Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμα ποσοτικού προσδιορισμού καρδιακών δεικτών με Συνοδό Εξοπλισμό CPV: 33696300-8» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – Ν.Μ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμα ποσοτικού προσδιορισμού καρδιακών δεικτών με Συνοδό Εξοπλισμό CPV: 33696300-8» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – Ν.Μ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ ΕΔΩ

Κοινοποίηση