ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CPV 18130000-9 ( ΝΟΣΟΚ. ΣΤΟΛΕΣ)»