ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «METΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ, ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΕΟΥΣ)», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «METΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ, ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΕΟΥΣ)», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση