Προμήθεια Πλήρους σετ ρεζετοσκοπίου και και χειρουργικής διαθερμίας