ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Κοινοποίηση