ΠΡΟΣ: ARITI A.EE. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ I-SUPPLIES με α/α 233-2023 Στα πλαίσια των Ν. 4782 2021 άρθρο 53 και του Ν.4412/2016 άρθρο 32 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ»

ΠΡΟΣ: ARITI A.EE. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ I-SUPPLIES με α/α 233-2023 Στα πλαίσια των Ν. 4782 2021 άρθρο 53 και του Ν.4412/2016 άρθρο 32 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση