ΠΡΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ I-SUPPLIES με α/α 209 -2023 Στα πλαίσια των Ν. 4782 Άρθρο 53 και του Ν.4412/ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ »

ΠΡΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ I-SUPPLIES με α/α 209 -2023 Στα πλαίσια των Ν. 4782 Άρθρο 53 και του Ν.4412/ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ »

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση