ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Στα πλαίσια των ν.4412/2016,αρ.32 παρ.2β)ββ και γ.Σχετ. Η υπ. αριθμ. 3481/21-03-2022 Απόφαση Διοικητή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Στα πλαίσια των ν.4412/2016,αρ.32 παρ.2β)ββ και γ.Σχετ. Η υπ. αριθμ. 3481/21-03-2022 Απόφαση Διοικητή

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση