ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Στα πλαίσια των ν.4412/2016,αρ.32 παρ.2β)ββ. Σχετ. Η υπ.αριθμ.28η/1-10-2021 θέμα 3ο απόφαση του Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Στα πλαίσια των ν.4412/2016,αρ.32 παρ.2β)ββ. Σχετ. Η υπ.αριθμ.28η/1-10-2021 θέμα 3ο απόφαση του Δ.Σ.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΔΩ

 

Κοινοποίηση