ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν. ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΕΣ INJECTOMAT AGILIA

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν. ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΕΣ INJECTOMAT AGILIA

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Κοινοποίηση