ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES: 285 -2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES: 285 -2023

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση