ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 4/2022» ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES:31 ΜΕ ΑΔΑ: 6Δ4Ω46904Μ-8ΝΒ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 4/2022» ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES:31 ΜΕ ΑΔΑ: 6Δ4Ω46904Μ-8ΝΒ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση