ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (HIGH FLOW) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» . ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES: 82 -2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (HIGH FLOW) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» . ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES: 82 -2022

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση