ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (2) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΥΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΥ FUJINON LIGHT SOURCE XL-4450 KAI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES: 339 – 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (2) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΥΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΥ FUJINON LIGHT SOURCE XL-4450 KAI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES: 339 – 2023

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση