ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ»