ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ»