ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ»

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση