ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σχετ. 1. Η υπ.αριθμ.15609/12/10/2020 απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας και χρηματοδότησης για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 2. Tα σχετικά αιτήματα από διάφορα τμήματα του νοσοκομείου του Νοσοκομείου 3. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σχετ. 1. Η υπ.αριθμ.15609/12/10/2020 απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας και χρηματοδότησης για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 2. Tα σχετικά αιτήματα από διάφορα τμήματα του νοσοκομείου του Νοσοκομείου 3. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση