ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σχετ. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 13057/07-09-2018 Απόφαση Διοικητή σχετικά με την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σχετ. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 13057/07-09-2018 Απόφαση Διοικητή σχετικά με την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ».

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση