ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σχετικά με την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σχετικά με την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ».

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση