ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σχετικά με την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ-ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΑΖΑ – ΝΑΡΘΗΚΕΣ (ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) – ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σχετικά με την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ-ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΑΖΑ – ΝΑΡΘΗΚΕΣ (ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) – ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση