ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σχετικά με την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΕΝΣΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σχετικά με την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΕΝΣΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ»

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση