ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σχετικά με τον ορισμό μηχανικού για τη συλλογή και ολοκλήρωση των δηλώσεων ιδιοκτησίας ακίνητων του Γ.Ν. Αιτ/νιας Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σχετικά με τον ορισμό μηχανικού για τη συλλογή και ολοκλήρωση των δηλώσεων ιδιοκτησίας ακίνητων του Γ.Ν. Αιτ/νιας Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση