ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ GEL»,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Σετ κυκλικού αναστομωτήρα για Αιμορροιδεκτομή κατά logo»,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ GEL»,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Σετ κυκλικού αναστομωτήρα για Αιμορροιδεκτομή κατά logo»,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ»

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

Κοινοποίηση