ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων πλυντηρίου ενδοσκοπήσεων του γαστρεντερολογικού ιατρείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων πλυντηρίου ενδοσκοπήσεων του γαστρεντερολογικού ιατρείου

Κατεβάστε τη σχετική Απόφαση πατώντας εδώ

Κοινοποίηση