ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡ.19572/2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ» και «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας -Νοσηλευτική μονάδα Αγρινίου με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς μόνο βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡ.19572/2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ» και «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ», για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας -Νοσηλευτική μονάδα Αγρινίου με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς μόνο βάσει τιμής.

Κατεβάστε τη σχετική Απόφαση πατώντας εδώ

 

Κοινοποίηση