ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ Μ.Χ. LATEXCPV18424000-7» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 13.665,52€ΜΕ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ Μ.Χ. LATEXCPV18424000-7» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 13.665,52€ΜΕ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΔΩ

Κοινοποίηση