ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Τ.Ε.Π, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ REX ROTARY ΤΗΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Τ.Ε.Π, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ REX ROTARY ΤΗΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Κατεβάστε τη σχετική Απόφαση πατώντας εδώ

Κοινοποίηση