ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛ. Μ.Τ.Ν»