ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ»