ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΝΤΙΩΝ Μ.Χ.ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19»