ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στα πλαίσια των Ν. 4782 Άρθρο 53 και του Ν.4412/ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στα πλαίσια των Ν. 4782 Άρθρο 53 και του Ν.4412/ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση