ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στα πλαίσια των Ν. 4782 Άρθρο 53 και του Ν.4412/ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ, ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΘΕΡΜ/ΝΕΣ, ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ(ΑΠΛΑ & ΜΕ ΠΙΕΤΑ) ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στα πλαίσια των Ν. 4782 Άρθρο 53 και του Ν.4412/ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ, ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΘΕΡΜ/ΝΕΣ, ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ(ΑΠΛΑ & ΜΕ ΠΙΕΤΑ) ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση