ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στα πλαίσια των Ν. 4782 Άρθρο 53 και του Ν.4412/ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΑ-ΝΥΣΤΕΡΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΝΥΣΤΕΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΒΑΝΟΥ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ) ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στα πλαίσια των Ν. 4782 Άρθρο 53 και του Ν.4412/ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΑ-ΝΥΣΤΕΡΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΝΥΣΤΕΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΒΑΝΟΥ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ) ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση