ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ I-SUPPLIES με α/α 143 -2022 Στα πλαίσια των Ν. 4782 Άρθρο 53 και του Λ.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ I-SUPPLIES με α/α 143 -2022 Στα πλαίσια των Ν. 4782 Άρθρο 53 και του Λ.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση