ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ I-SUPPLIES με α/α 144 -2022 Στα πλαίσια των Ν. 4782 Άρθρο 53 και του Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 4 ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Κ.Ψ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ I-SUPPLIES με α/α 144 -2022 Στα πλαίσια των Ν. 4782 Άρθρο 53 και του Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 4 ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Κ.Ψ.Υ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση