ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ I-SUPPLIES με α/α 173 -2023 Στα πλαίσια των Ν. 4782 2021 άρθρο 53 και του Ν.4412/2016 άρθρο 32 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (HIGH FLOW) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ I-SUPPLIES με α/α 173 -2023 Στα πλαίσια των Ν. 4782 2021 άρθρο 53 και του Ν.4412/2016 άρθρο 32 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (HIGH FLOW) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση