ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ I-SUPPLIES με α/α 174 -2022 Στα πλαίσια των Ν. 4782 Άρθρο 53 και του Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΙΡΙΔΑ ΚΑΙ ΑΡΓΩ, ΤΟ Κ.Ψ.Υ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ I-SUPPLIES με α/α 174 -2022 Στα πλαίσια των Ν. 4782 Άρθρο 53 και του Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΙΡΙΔΑ ΚΑΙ ΑΡΓΩ, ΤΟ Κ.Ψ.Υ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση