ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ I-SUPPLIES με α/α 347-2023 Στα πλαίσια των Ν. 4782 Άρθρο 53 και του Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΣΤΟ SERVER PACS»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ I-SUPPLIES με α/α 347-2023 Στα πλαίσια των Ν. 4782 Άρθρο 53 και του Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΣΤΟ SERVER PACS»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση