ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ I-SUPPLIES με α/α 412-2024 Στα πλαίσια των Ν. 4782 Άρθρο 53 και του Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ WEB SERVICES ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ Η.Σ.Πα.Δ.Φ.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ I-SUPPLIES με α/α 412-2024 Στα πλαίσια των Ν. 4782 Άρθρο 53 και του Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ WEB SERVICES ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ Η.Σ.Πα.Δ.Φ.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ.

Κοινοποίηση