ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΕΣΑΚΑΝΘΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΠΕΤΑΛΩΝ »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΕΣΑΚΑΝΘΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΠΕΤΑΛΩΝ »

Κατεβάστε τη σχετική προκήρυξη από εδώ

 

Κοινοποίηση