ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ DRUM ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ