ΣΟΧ3Α/2020 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ