Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Ν.Μ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (CPV: 79211100-7)

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Ν.Μ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (CPV: 79211100-7)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

 

 

Κοινοποίηση