ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΩΝ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΤΙΚΗΣ ΣΟΔΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ

ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΩΝ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΤΙΚΗΣ ΣΟΔΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ

Κατεβάστε τη σχετική Απόφαση πατώντας εδώ

Κοινοποίηση