ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 967/21-01-2020 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΥΝ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 967/21-01-2020 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΥΝ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Κοινοποίηση